Gebedsbrief Volhouden

 “Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers.”   Handelingen 1:14   NBV Beste bidder, De boodschap is in onze tijd van Corona: “Hou vol”. En dan wordt bedoeld dat je je aan de gestelde regels van het RIVM moet houden.…