Wil jij het leven in het Koninkrijk van God ontdekken? Kom dan naar LIFE school.

Er is een vrijblijvende infoavond op 5 juli. LIFE school start in september 2023 en is een school voor christenen om tot persoonlijke groei te komen in discipel schap. Een leerling/volgeling van Jezus worden. Je bouwt aan een sterk karakter en een gezonde Bijbelse theologie, een krachtige identiteit en bestemming die God voor je heeft. Gedurende 22 avonden en drie zaterdagen groeien we samen hierin.

Tijdens de infoavond op woensdagavond 5 juli krijg je meer informatie over de Life school en de opbouw hiervan. Ook zal er een korte proefles worden gegeven. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Zuiderkerk van Drachten, adres is De Drift 46. Wees welkom en kom proeven.IFE SCHOO

LIFE SCHOOL

Wat maakt deze LIFE school tot een bijzondere school? Er wordt samen gewerkt met een team  van docenten die weten en doorleefd hebben waar ze over spreken! Het gaat in de opleiding niet alleen om overdragen van informatie en cognitieve kennis, maar om transformatie van jou als christen. De opleiding is gericht op een praktisch leven met Jezus.

In deze jaarschool wordt gewerkt in 5 modules op een praktische manier aan jou vorming, geloof en bestemming.

De 5 modules zijn:

  1. Identiteit ( o.a. hoe God jou ziet, leven in genade, geestelijke wereld, erfenis van het zoonschap, afrekenen met negatieve patronen)
  2. Relatie ( huwelijk, groeien in Heiligheid, ik en mijn huis zullen de Here dienen)
  3. Principes ( Gods koninkrijk in je dagelijks leven, cultuur van eer, als held voor Jezus gaan)
  4. Bediening ( overdracht van zalving, bevrijding, gaven van de Heilige Geest)
  5. Bestemming (profetische activatie, apostolisch gezag, zicht krijgen op je bestemming)

De kracht van LIFE school is vooral de snelle verandering die je doormaakt. Je hoeft niet voltijds naar school en je kunt het naast je werk en gezin plannen.  Het is zeker de moeite waard. Het is goed om, als je getrouwd bent, als echtpaar deel te nemen, indien mogelijk. De prijs voor echtparen wordt gereduceerd.

Meer weten? Kijk op: www.lifeschool.nu

Lesrooster Drachten: LIFESCHOOL Drachten 2023 DEF

Inschrijven? Inschrijven | Lifeschool

Medewerkers LIFE school Drachten: schoolleiders Jan en Aukje de Jong en pastoraal echtpaar: Pieter en Yogini BlomMeer informatie is te verkrijgen bij Jan de Jong 0612494420, mail: j.dejong@uniteinchrist.nl

Jezus zegt in Mattheus 6: 33

“Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en alles wat u nodig heeft zult u erbij ontvangen”. Dat is de werkelijkheid van een gelovige die vanuit zijn erfenis leeft in een diepe verbondenheid met God”.