Ik ben getrouwd met Ria en we hebben zeven kinderen. Ik werk bij Friesland Campina als technoloog. Tien jaar geleden koos ik ervoor om anderhalve dag minder te gaan werken. Daardoor heb ik meer tijd voor mijn gezin en Unite in Christ.

Voor mij is een ander leven begonnen, nadat ik ben stilgezet. Het jaar 2001. Actief op het gebied van kerk en politiek. Drie jaar gezocht naar antwoorden. Ik leerde de Here Jezus kennen en ben Hem gaan volgen. Samen met Heije Hilvers ontstond het idee om te beginnen met een cursus in onze omgeving. Daaruit is Christenen uit Opsterland ontstaan met als doel mensen te helpen met het volgen van Jezus: discipelschap. In 2009 sloten we ons aan bij het toenmalige Festival 316 en ontstond Unite in Christ.

DIT IS MIJN DRIVE
God heeft een groot verlangen in mijn hart gelegd om alle mensen te vertellen over de redding, die er is door het geloof in Jezus Christus. Je wordt gered en met hem verbonden. En tegelijk verbonden met andere gelovigen. Jezus roept ons op te trekken in eenheid met Hem en elkaar. Daar wil ik naar luisteren, over vertellen en praktisch maken. We zijn één in Christus.

Ik was laatst op een avond van Unite in Christ. Op die avond ging het over ontdekken van God. Tijdens het koffiedrinken sprak ik een vrouw uit het publiek. Ze zei: “Het is echt waar. Ik vond het eerst een beetje onzin, maar het is echt.” Er is een bron en als je die ontdekt, dan wil je ook niets anders. Dat vond ik heel mooi.

HET LIJKT HEEL KLEIN, MAAR DAT IS UITEINDELIJK ONS GROTE DOEL.