februari 22, 2021 paulien

Rennie Riedstra

Ik ben Rennie Riedstra en woon in Ureterp.Getrouwd met Theunis en samen hebben we 4 kinderen die inmiddels allemaal hun eigen stekje hebben gevonden. Vanaf 2019 werk ik op kantoor van Unite in Christ.

Via Festival 316 wat gehouden werd in Ureterp ben ik in contact gekomen met Unite in Christ. Voornamelijk hield ik mij bezig met de catering voor verschillende onderdelen bij Unite in Christ. In deze periode heb ik ook discipelschaps cursussen gevolgd binnen deze organisatie. Ik ervaar het als een zegen, dat ik op deze manier God nog beter heb leren kennen. Mijn geloof is meer een persoonlijke relatie met God geworden.

MIJN DRIVE

Ik ben niet wat ik doe
Ik ben niet wat ik heb
Ik ben niet wat mensen over mij zeggen
Ik ben Gods geliefde kind
Dat is wie ik ben
Niemand kan dat van mij afnemen
Ik hoef me geen zorgen te maken
Ik hoef me niet te haasten
Ik kan Jezus vertrouwen
En Zijn liefde met
De wereld delen
Ik ben Gods geliefde kind.

Bovenstaand gedichtje kwam ik tegen. Dit gevoel wordt nog eens versterkt door de onderlinge band op kantoor en binnen Unite in Christ.

Ik vind het fijn om op kantoor ondersteuning te kunnen bieden bij verschillende onderdelen van UiC. Dat ik op deze manier, op deze plek, mag bijdragen om het grote nieuws van Jezus, onze Verlosser, bekend te maken in heel Noord-Nederland.

1 Korintiërs 12 : 4  “Er zijn verschillende gaven, maar er is een Geest.”

READ MORE

februari 22, 2021 paulien

Janny Huizinga

Ik ben Janny Huizenga, getrouwd met Jan en we hebben vier kinderen en vier ‘schoon’kinderen en we zijn gezegend met kleinkinderen!
Een paar dagen in de week sta ik voor de klas, voor groep een en twee in het basisonderwijs.
In 2000 is er een enorme verandering gekomen in het geloofsleven van mijn man en mij.
We zijn toen gegrepen door Gods liefde!  We leerden wat het betekende om een relatie met Hem te mogen hebben! We gingen van religie naar relatie! Wat een genade, ik ben er de Here nog steeds dankbaar voor. Later volgde ik een cursus bij Unite in Christ, discipelschap, dat heeft me ook veel gebracht en ik heb geleerd wat het betekent om een discipel te zijn.

DRIVE
Die liefde van de Here die ik ontdekt en ontvangen heb, wil ik graag doorgeven aan vrouwen die die liefde niet kennen. Ik ben geroepen om vrouwen die in de prostitutie werken te bezoeken om zo iets van die liefde door te geven. Dit doe ik sinds 2008, eerst in Groningen en later in Friesland.

We zijn blij dat we met ons team van Hope for Friesland onder de paraplu van UiC vallen .
Het voelt als een geestelijke paraplu waar we bescherming ontvangen, waar we van elkaar mogen leren en elkaar mogen bemoedigen.

De leden van ons team zijn lid van verschillende kerken, daarin zie je al zo’n eenheid.
Ik geloof dat het Gods bedoeling is dat we als leden van verschillende kerken met elkaar optrekken om zo de verbondenheid in Christus te vieren.

We zijn geroepen om de heerlijke geur van Christus te verspreiden. De geur van leven, de geur van Zijn liefde! (2 Kor. 2:14,15)

READ MORE

maart 1, 2016 marten

Arend Kroes

Ik ben getrouwd met Ruth, we hebben 3 kinderen en 3 kleinkinderen en we wonen in Nieuw-Roden te Drenthe. Ik werk als inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport bij de rijksoverheid. Dat houdt in dat ik toezicht houd op grote bedrijven en toezicht methodiek ontwikkel en dit doe ik drie dagen in de week. De rest van de week besteed ik mijn tijd in Bijbels onderwijs geven aan de evangelische toerustingsschool en het plaatselijk samenwerken met andere kerken in onze omgeving. Dit vind ik heel mooi om te doen, ik houd van de samenwerking tussen verschillende kerken. Dat is ook precies waarom ik Unite in Christ een warm hart toe draag.

Binnen Unite in Christ zit ik in het bestuur en geef ik trainingen, ik mag heel graag onderwijs geven vanuit Gods woord. Dit komt omdat ik zelf ook getriggerd ben door Jezus. Ik heb op zestien jarige leeftijd een ontmoeting gehad met Jezus en dat was heel bijzonder, vanaf dat moment heb ik ook veel liefde gekregen voor de Bijbel. Hierdoor leer ik Jezus meer en meer kennen. Het is ook mijn passie en diep verlangen om vanuit de Bijbel onderwijs te geven om mensen hiermee bekend te laten worden zodat ze Jezus leren kennen.

DIT IS MIJN DRIVE
Ik werd getriggerd door eenheid in Christus, door de kerkmuren heen. Hier wil ik graag een bijdrage aan leveren. Eenheid in Christus in het Noorden van Nederland.
Wat mij opvalt binnen Unite in Christ is dat je de eenheid ook voelt. Ondanks dat je niet weet van welke denominatie iemand komt.

ER IS EEN VERLANGEN OM GODS WIL TE LEREN VERSTAAN. MET ELKAAR ZOEKEN NAAR WAT GOD WIL VOOR DEZE OMGEVING.

Ik vind het ook mooi om te zien binnen de trainingen dat mensen steeds meer vrijheid zoeken en ook vinden, vrijheid in Christus, dat ze met God en Jezus mogen wandelen.

READ MORE

maart 1, 2016 marten

Ieke Otter

Ik ben Ieke Otter, ik woon in Waskemeer en ik werk sinds januari 2015 één dag in de week op het kantoor van Unite in Christ. Jaren heb ik gewerkt op een accountantskantoor en nu wil ik mijn talent als boekhoudster inzetten voor Unite in Christ. De organisatie Unite in Christ ken ik door diverse cursussen die ik gevolgd heb via Unite in Christ. Door het volgen van deze cursussen is mijn geloof gegroeid, ik mag nu een persoonlijke relatie met God hebben.

DIT GUN IK IEDEREEN, WANT DAT WIL GOD GRAAG. HIJ WIL DAT ALLE MENSEN HEM ZIEN ALS LIEFHEBBENDE VADER.

DIT IS MIJN DRIVE
Toen ik hier kwam werken voelde het alsof ik in een warm bad kwam. Een liefdevolle omgeving, waar je voelt dat God aan het werk is. Ik mag hier werken in een omgeving waar God de Vader centraal staat, samen bidden voor de werkdag die voor je ligt. Dat is voor mij een heel bijzondere ervaring.

WE KUNNEN HET NIET ALLEEN UIT EIGEN KRACHT. WIJ HEBBENDE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST NODIG.

Hij moet ons leiden op de weg die God ons wil laten gaan.
Ook de financiën moeten gedaan worden en laat ik daar nou net een beetje verstand van hebben.

READ MORE

maart 1, 2016 marten

Paulien

Ik ben Paulien en woon in Heerenveen. In 2014 heb ik de opleiding Communicatie aan de NHL in Leeuwarden afgerond. Hierbij heb ik mij toegelegd op de specialisatie beeld en vormgeving. Na mijn afstuderen ben ik bij Unite in Christ aan de slag gegaan. Hier houd ik me bezig met het vormgeven van diverse communicatie-uitingen. Verder werk ik mee aan de strategische communicatie en online communicatie.

DIT IS MIJN DRIVE
Mijn drive om hier aan de slag te gaan is om de vakkennis vanuit mijn opleiding te gaan gebruiken binnen het geloof. Alle eer is voor onze Heer! Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen over Hem te vertellen. Door het meewerken aan de communicatie binnen Unite in Christ bouw ik mee aan Zijn Koninkrijk in Noord-Nederland.

DIT ASPECT MAAKT HET WERKEN HIER EXTRA BIJZONDER
Bijzonder aan het werken bij Unite in Christ is dat alle vrijwilligers zich dienstbaar opstellen. Samen mogen we God prijzen en Zijn naam groot maken. Iedereen kijkt naar elkaar om en door het samenzijn stimuleren we elkaar in het geloof.

READ MORE

maart 1, 2016 marten

Jan de Jong

Hallo, ik ben Jan de Jong en ben in 2000 getrouwd met Aukje. Samen hebben we vijf kinderen. Ik ben geboren en getogen in Frieschepalen. In mijn dagelijks werk ben ik met veel plezier bedrijfsleider bij de ALDI in Gorredijk. Sinds 2008 ben ik betrokken bij Unite in Christ als trainer en eindverantwoordelijke voor het geven van bijbelonderwijs.

In 2005 zaten mijn vrouw en ik in een behoorlijk grote crisis in ons leven. Toen heb ik het uitgeschreeuwd naar God;  “Als u werkelijk bestaat en er wilt zijn voor ons, dan moet U het nu maar doen en het mij maar laten zien!”

Toen wat later de mail voorbij kwam met de vraag of wij interesse hadden om een discipelschaps training te volgen, was dat voor mij het teken en antwoord van God. Samen met een vriend volgde ik toen de interkerkelijke training van Kerygma met nog veertig anderen uit de omgeving.

Mijn hele leven is veranderd en later ook het leven van ons gezin en ons huwelijk.

God leren kennen doordat je mag weten dat Hij van je houdt om wie je bent en wie je mag zijn, heeft mij overweldigd. Hij heeft mij (en ook jou) zelf met eigen hand gebouwd, ontworpen en gevormd naar Zijn eigen beeld. Dit is het grote wonder van ons bestaan. Zo mocht ik het ontdekken,  leren leven in de kracht van Jezus door de Heilige Geest.

 

DIT IS MIJN DRIVE

Bij Unite in Christ verlangen we dat Gods hart zichtbaar wordt in Noord Nederland. We verlangen er naar dat iedereen mag proeven, dat wanneer je in eenheid met elkaar optrekt, God mensen levens wil veranderen, huwelijken en relaties wil genezen. We willen graag bekendmaken dat wat God met jou voor ogen heeft. Namelijk een leven in eenheid met Hem, om zo zichtbaar te zijn in jou dagelijkse leven en omgeving en in de samenleving waar jij deel van uit maakt. Het is geweldig om mee te maken als mensen dit gaan ontdekken en uitleven. Leren te leven in de kracht van Jezus die in ons is!

Mijn grote drive staat in de Bijbel. 

In 2 Petrus 3:9 staat ‘De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 

Hier hoef ik geen woorden aan toe te voegen.

READ MORE

maart 1, 2016 marten

Rob van der Hoek

Mijn naam is Rob van der Hoek. Ik woon met mijn gezin in Boornbergum. Al een hele poos mag ik actief zijn binnen de Noordermannen. 

Met Marian, mijn vrouw heb ik een gezin met zes kinderen. Ik was deelnemer bij Grutte Pier in het seizoen ’12/’13 in Bakkeveen. Via die weg ben ik in aanraking gekomen met Unite in Christ, en hier allerlei taken op me genomen. 

Samen met Timothy van de Vliet, Han Jansen en Johan van der Veen maak ik deel uit van  een kernteam welke sturing en leiding geeft aan de Noordermannen- mannenbeweging. 


DIT IS MIJN DRIVE

Noordermannen is in de afgelopen jaren gegroeid tot wat het nu is: honderden mannen die bij elkaar komen op 10 Noordermannen-locaties in Noord-Nederland. 

Noordermannen is een “beweging”… waar mannen elkaar treffen en er confrontatie, kameraadschap en doorbraak ontstaat. Mannen leren Jezus (weer) kennen. Er is geen seizoen hetzelfde, wat het kenmerk van een beweging onderstreept.

Mijn drive komt voort uit het gegeven dat ik Noordermannen zie als een geschenk van God: Hij geeft ons deze manier van mannen-beweging in handen om ermee aan de slag te gaan. Ik noem het het Goud van God: wij mogen ermee werken en Hij zorgt voor vermenigvuldiging: mannen leren Jezus (weer) kennen, gaan Hem volgen en laten Zijn Licht zien in hun omgeving. En dat is machtig!

Het maakt me enorm enthousiast om alle verschillende mannen te zien: alle kleuren van de regenboog zie je terug. Jonge en oude mannen, mannen uit alle hoeken van de kerk, mannen met strijd in het geloof en mannen met een sterke levende relatie met God. Een geweldig aanzicht.

ZIJN GOUD IS GENADE. ZODRA WE HET DELEN WORDT HET ZEGEN.

READ MORE

maart 1, 2016 marten

Saskia Veenstra-Bakker

Ik ben al 26 jaar gelukkig getrouwd met Aalze. We hebben samen drie kinderen en genieten van de dingen die we samen doen. Vier jaar geleden ben ik begonnen met het organiseren van ochtenden voor vrouwen. Elkaar ontmoeten en samen zoeken naar de vrouw zoals God haar bedoeld heeft. De bijzondere momenten met gasten en spreeksters hebben mijn leven verrijkt. Twee jaar geleden gingen we onder de paraplu van Unite in Christ verder. Het is fijn om zo bij een organisatie te horen en dezelfde motivatie te hebben om iets te mogen bieden in deze gebroken wereld.

Een jaar geleden begonnen Aalze en ik te bidden voor ons dorp Bakkeveen. We zien dat God ons inzet bij activiteiten en ontmoetingen. De Grutte Pier karakteravonden zijn zo op ons pad gekomen – letterlijk op ons erf. September 2013 zijn we gestart met de Vrouwenmeeting By Night.

DIT IS MIJN DRIVE
Stap voor stap zoeken we naar de richting die God wil geven aan ons leven. We mogen getuigen van ons geloof. Mensen komen met vragen, soms op hele onverwachte momenten tijdens ons dagelijks werk. God zorgt voor ons. Dat merk ik doordat Hij bijvoorbeeld op een bijzondere manier een nieuwe locatie regelt voor de Vrouwenmeeting By Night. Wij hoeven alleen maar te zoeken en stappen te zetten, want Hij heeft het allemaal onder controle.

ZIJN PLAN MET ONS LEVEN STAAT VAST EN DAAROP WIL IK VERTROUWEN EN MIJN WEG HIER OP AARDE GAAN.

READ MORE

maart 1, 2016 marten

Willem Jongsma

Ik ben getrouwd met Ria en we hebben zeven kinderen. Ik werk bij Friesland Campina als technoloog. Tien jaar geleden koos ik ervoor om anderhalve dag minder te gaan werken. Daardoor heb ik meer tijd voor mijn gezin en Unite in Christ.

Voor mij is een ander leven begonnen, nadat ik ben stilgezet. Het jaar 2001. Actief op het gebied van kerk en politiek. Drie jaar gezocht naar antwoorden. Ik leerde de Here Jezus kennen en ben Hem gaan volgen. Samen met Heije Hilvers ontstond het idee om te beginnen met een cursus in onze omgeving. Daaruit is Christenen uit Opsterland ontstaan met als doel mensen te helpen met het volgen van Jezus: discipelschap. In 2009 sloten we ons aan bij het toenmalige Festival 316 en ontstond Unite in Christ.

DIT IS MIJN DRIVE
God heeft een groot verlangen in mijn hart gelegd om alle mensen te vertellen over de redding, die er is door het geloof in Jezus Christus. Je wordt gered en met hem verbonden. En tegelijk verbonden met andere gelovigen. Jezus roept ons op te trekken in eenheid met Hem en elkaar. Daar wil ik naar luisteren, over vertellen en praktisch maken. We zijn één in Christus.

Ik was laatst op een avond van Unite in Christ. Op die avond ging het over ontdekken van God. Tijdens het koffiedrinken sprak ik een vrouw uit het publiek. Ze zei: “Het is echt waar. Ik vond het eerst een beetje onzin, maar het is echt.” Er is een bron en als je die ontdekt, dan wil je ook niets anders. Dat vond ik heel mooi.

HET LIJKT HEEL KLEIN, MAAR DAT IS UITEINDELIJK ONS GROTE DOEL.

READ MORE