Ik ben Janny Huizenga, getrouwd met Jan en we hebben vier kinderen en vier ‘schoon’kinderen en we zijn gezegend met kleinkinderen!
Een paar dagen in de week sta ik voor de klas, voor groep een en twee in het basisonderwijs.
In 2000 is er een enorme verandering gekomen in het geloofsleven van mijn man en mij.
We zijn toen gegrepen door Gods liefde!  We leerden wat het betekende om een relatie met Hem te mogen hebben! We gingen van religie naar relatie! Wat een genade, ik ben er de Here nog steeds dankbaar voor. Later volgde ik een cursus bij Unite in Christ, discipelschap, dat heeft me ook veel gebracht en ik heb geleerd wat het betekent om een discipel te zijn.

DRIVE
Die liefde van de Here die ik ontdekt en ontvangen heb, wil ik graag doorgeven aan vrouwen die die liefde niet kennen. Ik ben geroepen om vrouwen die in de prostitutie werken te bezoeken om zo iets van die liefde door te geven. Dit doe ik sinds 2008, eerst in Groningen en later in Friesland.

We zijn blij dat we met ons team van Hope for Friesland onder de paraplu van UiC vallen .
Het voelt als een geestelijke paraplu waar we bescherming ontvangen, waar we van elkaar mogen leren en elkaar mogen bemoedigen.

De leden van ons team zijn lid van verschillende kerken, daarin zie je al zo’n eenheid.
Ik geloof dat het Gods bedoeling is dat we als leden van verschillende kerken met elkaar optrekken om zo de verbondenheid in Christus te vieren.

We zijn geroepen om de heerlijke geur van Christus te verspreiden. De geur van leven, de geur van Zijn liefde! (2 Kor. 2:14,15)