Vrij om te Zijn

Deze training bieden we aan in kleine vrouwengroepen, tijdens een ochtenden of avonden. Het doel van deze cursus is om te komen tot persoonlijke groei en verandering naar het beeld van Jezus. En daarbij onder de indruk raken van hoe God jou bedoeld heeft o.a. door te gaan zien hoe Hij als liefdevolle Vader naar je kijkt.  Je mag Zijn Vaderliefde ontdekken, ontvangen en doorgeven. Als christen ben je onderweg om volwassen en vrij te worden. Onderweg kan je pad soms geblokkeerd worden. Deze cursus is er op gericht om deze blokkades aan het licht te brengen en uit de weg te ruimen, zodat je je weg kunt vervolgen. Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten.

Een getuigenis van Joke:

Na twee discipelschapscursussen, gaf ik me op voor Vrij om te Zijn. Daar waar bij de vorige avonden vooral de vorming van mezelf als discipel centraal stond, welke keuze maak ik, wat voor talent heb ik, daar zou het hier meer gaan om mijn eigen ZIJN. De vrijheid die het me geeft om een kind van God te zijn. Hmmm…..tja…vrijheid? Om een kind van God te zijn? Ik voelde me soms helemaal niet “vrij” en eigenlijk kon ik er al helemaal niks mee om Vrijheid en een kind van God zijn in 1 zin te noemen. Zo had ik het nooit ervaren. Ja, oké, wel eens van gehoord en ook wel eens gezien… en eigenlijk wou ik dat zelf ook wel, maar…… het lukte niet.
Tijdens deze cursus zijn er bij mij muurtjes aan het wankelen gegaan, en is er meer kennis en ruimte gekomen om mezelf te zien als een christen die in vrijheid mag leven, omdat alle gebrokenheid overwonnen is door Jezus.

‘Daar waar menselijke liefde in mijn leven tekort schiet, daar vult God mij met Zijn onmetelijke liefde. Daar waar ik muurtjes rondom mijn hart bouw, daar zegt Jezus: “Ik heb je vrijgekocht, voel je vrij om jezelf te zijn”.’

Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. (Gal 2:20b)

Meer info

Deze cursus in jouw dorp of stad in Noord Nederland? Voor vragen of verdere informatie over één of beide trainingen kun je contact opnemen met Ria Jongsma ( tel. 0512 303225) of Aukje de Jong (0512 302571).

De totaalkosten voor alle zes bijeenkomsten bedragen € 15,- p.p.
Dit is inclusief cursusboekje en exclusief consumpties. Daarnaast vragen wij aan het einde van de cursus een vrijwillige gift voor het werk van Unite in Christ, naar wat een ieder kan en wil bijdragen.

Getuigenis deelnemer vrij om te zijn….

En toen werd mij de vraag voorgelegd om iets te schrijven over mijn beleving met Jezus en wat de cursus vrij zijn voor mij heeft betekend. Ken jij de God van vroeger? Ik nu wel…En Hij is GROOT en niet te bevatten. Het is super om te zeggen: kijk wat hij voor jou klaar heeft liggen in de toekomst, maar het is nog mooier om terug te kijken op je leven en te ervaren dat Hij overal bij aanwezig was in je leven. Ook al ervoer ik diepe dalen, maar als ik terugkijk wat is het toch mooi om te zien dat Jezus mij bij de hand nam en mij leidde op de weg die goed voor mij was. En dan besef je ook wat geloof inhoudt en wie Jezus is. Dan krijg je respect voor HEM. En dat Hij alles voor mij overhad, hoe erg ik het ook verknalde of hoe ik Hem vergeten was.
De Cursus Vrij zijn heeft mij vrij leren zijn om wie ik ben en hoe dat er ook uit mag komen. En dat het belangrijk is Hoe Jezus tegen mij aankijkt. En wat ik daar mee doe. Want Hij is de enige aan wie je verantwoordelijkheid hoeft af te leggen. En dat maakt mij een vrij en blij mens want dan geef je je over en kun je dansen van plezier.

Kenmerken van Vrij Zijn

De cursus ‘Kenmerken van Vrij Zijn’ is een vervolg op de cursus ‘Vrij om te zijn’. Deze cursus gaat meer in op: welke kenmerken in je leven kunnen je nu helpen om te groeien in vrijheid als christen? Er wordt gesproken over zelfverloochening, leren leven in het heden en daarin verantwoordelijkheid te nemen, leven in relatie en daarbij is goede communicatie belangrijk, toegewijd zijn aan de waarheid, leren loslaten en inwisselen, het vieren. Zodat je na 6 bijeenkomsten verder kunt komen in je leven met God en bent gegroeid in een relatie met Hem. Mocht je na de eerste cursus aan de tweede willen meedoen, dan kun je je opgeven hiervoor.

Een getuigenis van Soraja:

Afgelopen seizoen heb ik meegedaan aan de cursus Kenmerken van Vrij Zijn. Ontzettend mooi om samen met een aantal prachtige vrouwen op te trekken en te ontdekken wie we zijn in Christus. Ik heb mogen ervaren dat God een ieder op Zijn tijd en op Zijn unieke wijze aanspreekt. Wat is het toch prachtig dat we zo verschillend zijn en dan elkaar van hart tot hart vinden in Jezus Christus!
Ook mocht ik, door deze cursus en de gesprekken met de andere deelnemers, ontdekken dat er veel leugens waren, over mijzelf maar ook over andere mensen. Leugens die ik geloofde, die ik aan nam als ”waarheid”. Door heel bewust elke morgen Gods wapenrusting aan te trekken en te staan op Gods waarheid, dat ik en ieder die in Jezus gelooft niet meer veroordeeld wordt en een nieuwe mens is, puur en heilig voor Hem, kwam er voor mij een stuk bevrijding in mijn denken! Ik ben geliefd, alle eer aan Hem!

Meer info

Deze cursus in jouw dorp of stad in Noord Nederland? Voor vragen of verdere informatie over één of beide trainingen kun je contact opnemen met Ria Jongsma ( tel. 0512 303225) of Aukje de Jong (0512 302571).

De totaalkosten voor alle zes bijeenkomsten bedragen € 15,- p.p.
Dit is inclusief cursusboekje en exclusief consumpties. Daarnaast vragen wij aan het einde van de cursus een vrijwillige gift voor het werk van Unite in Christ, naar wat een ieder kan en wil bijdragen.

Onderwijs op maat

Naast deze cursus is het ook mogelijk om samen met jou/jullie te kijken naar wat nodig is aan onderwijs en gesprek in jullie dorp of stad om Jezus hart meer zichtbaar te maken in persoonlijke levens en in de omgeving- Gods plan met de mens op aarde, door wat Jezus heeft volbracht. Met onderwerpen als;

– Gods stem leren verstaan

– Het koninkrijk van God.

Voor vragen of een gesprek kun je mailen naar info@uniteinchrist.nl ,
j.dejong@uniteinchrist.nl of contact opnemen met Jan de Jong via 06-12494420