Vrij om te Zijn (cursus 1)

Deze training bieden we aan in kleine vrouwengroepen, tijdens een ochtenden of avonden. Het doel van deze cursus is dat jij tot persoonlijke groei en verandering komt: naar het beeld van Jezus. We hopen dat je onder de indruk mag raken van hoe God jou bedoeld heeft en je mag gaan beseffen hoe Hij als liefdevolle Vader naar je kijkt. Je mag Zijn Vaderliefde ontdekken, ontvangen en doorgeven.

Als christen ben je onderweg om volwassen en vrij te worden. Onderweg kan je pad soms geblokkeerd worden. Deze cursus is er op gericht om deze blokkades aan het licht te brengen en uit de weg te ruimen, zodat je je weg kunt vervolgen. Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten.

Een getuigenis van Roelie:

Afgelopen jaar kwam de cursus ‘Vrij om te zijn’ voorbij. Wat een fijne cursus. Een mooi persoonlijk proces mocht ik meemaken. Een proces waarin je bezig mag zijn met je eigen stukje en wat God daarin wil betekenen voor jou persoonlijk.

Wat fijn was, is dat de gevoelens van soms toch nog wel twijfels over je eigen geloof en wandel in het leven, herkenbaar zijn voor iedereen. Het gevoel dat je niet alleen bent in je proces en hoe fijn het is om met elkaar in vrijheid en vertrouwen te kunnen en mogen delen. Daarmee wandel je met elkaar door je geloofsleven, waarin we een hoop van elkaar hebben kunnen leren en waardoor je gesterkt word in je geloof en wie God voor jou persoonlijk wil zijn.

Meer info

Deze cursus in jouw dorp of stad in Noord Nederland? Voor vragen of verdere informatie over één of beide trainingen kun je contact opnemen met Ria Jongsma ( tel. 0512 303225) of Aukje de Jong (0512 302571).

De totaalkosten voor alle zes bijeenkomsten bedragen € 15,- p.p.
Dit is inclusief cursusboekje en exclusief consumpties. Daarnaast vragen wij aan het einde van de cursus een vrijwillige gift voor het werk van Unite in Christ, naar wat een ieder kan en wil bijdragen.

Getuigenis van Joke:

Na twee discipelschapscursussen, gaf ik me op voor Vrij om te Zijn. Daar waar bij de vorige avonden vooral de vorming van mezelf als discipel centraal stond, welke keuze maak ik, wat voor talent heb ik, daar zou het hier meer gaan om mijn eigen ZIJN. De vrijheid die het me geeft om een kind van God te zijn. Hmmm…..tja…vrijheid? Om een kind van God te zijn? Ik voelde me soms helemaal niet “vrij” en eigenlijk kon ik er al helemaal niks mee om Vrijheid en een kind van God zijn in 1 zin te noemen. Zo had ik het nooit ervaren. Ja, oké, wel eens van gehoord en ook wel eens gezien… en eigenlijk wou ik dat zelf ook wel, maar…… het lukte niet.
Tijdens deze cursus zijn er bij mij muurtjes aan het wankelen gegaan, en is er meer kennis en ruimte gekomen om mezelf te zien als een christen die in vrijheid mag leven, omdat alle gebrokenheid overwonnen is door Jezus.

‘Daar waar menselijke liefde in mijn leven tekort schiet, daar vult God mij met Zijn onmetelijke liefde. Daar waar ik muurtjes rondom mijn hart bouw, daar zegt Jezus: “Ik heb je vrijgekocht, voel je vrij om jezelf te zijn”.’

Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. (Gal 2:20b)

Kenmerken van Vrij Zijn (cursus 2)

De cursus ‘Kenmerken van Vrij Zijn’ is een vervolg op de cursus ‘Vrij om te zijn’. Deze cursus gaat meer in op: welke kenmerken in je leven kunnen je nu helpen om te groeien in vrijheid als christen? Er wordt gesproken over zelfverloochening, leren leven in het heden en daarin verantwoordelijkheid te nemen, leven in relatie en daarbij is goede communicatie belangrijk, toegewijd zijn aan de waarheid, leren loslaten en inwisselen, het vieren. Zodat je na 6 bijeenkomsten verder kunt komen in je leven met God en bent gegroeid in een relatie met Hem. Mocht je na de eerste cursus aan de tweede willen meedoen, dan kun je je opgeven hiervoor.

Een getuigenis van Soraja:

Afgelopen seizoen heb ik meegedaan aan de cursus Kenmerken van Vrij Zijn. Ontzettend mooi om samen met een aantal prachtige vrouwen op te trekken en te ontdekken wie we zijn in Christus. Ik heb mogen ervaren dat God een ieder op Zijn tijd en op Zijn unieke wijze aanspreekt. Wat is het toch prachtig dat we zo verschillend zijn en dan elkaar van hart tot hart vinden in Jezus Christus!
Ook mocht ik, door deze cursus en de gesprekken met de andere deelnemers, ontdekken dat er veel leugens waren, over mijzelf maar ook over andere mensen. Leugens die ik geloofde, die ik aan nam als ”waarheid”. Door heel bewust elke morgen Gods wapenrusting aan te trekken en te staan op Gods waarheid, dat ik en ieder die in Jezus gelooft niet meer veroordeeld wordt en een nieuwe mens is, puur en heilig voor Hem, kwam er voor mij een stuk bevrijding in mijn denken! Ik ben geliefd, alle eer aan Hem!

Meer info

Deze cursus in jouw dorp of stad in Noord Nederland? Voor vragen of verdere informatie over één of beide trainingen kun je contact opnemen met Ria Jongsma 06 10367463 of Aukje de Jong 06 36513350.

De totaalkosten voor alle zes bijeenkomsten bedragen € 15,- p.p.
Dit is inclusief cursusboekje en exclusief consumpties. Daarnaast vragen wij aan het einde van de cursus een vrijwillige gift voor het werk van Unite in Christ, naar wat een ieder kan en wil bijdragen.