Wij staan voor eenheid in Jezus en willen christenen toerusten om van invloed te zijn vanuit de identiteit in Jezus. Unite in Christ organiseert diverse activiteiten om deze missie te realiseren. Eén van de activiteiten is Trainingen.

Door verschillende trainingen heen willen we mensen helpen om te ontdekken wie God werkelijk is, en zicht te krijgen op wie we zijn in Christus, om vanuit die identiteit te kunnen gaan leven, geleid door de Heilige Geest. Zo zullen we van invloed kunnen zijn op deze aarde namens Jezus.

In de menubalk is te zien welke trainingen er op dit moment gegeven worden.

Jezus kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. 19 Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd". Mattheus 28:18-19