Heije en Louise Hilvers

In 2003 zijn we we samen met onze vier bruisende kinderen vanuit de buurt van Arnhem in Frieschepalen komen wonen. Heije houdt zich als zelfstandige bezig met het maken van meubels en ander houtwerk. Louise heeft er altijd bewust voor kunnen kiezen om er fulltime voor de kinderen te zijn.

In 2004 leerden wij de persoon het het werk van de Heilige Geest kennen. Dit veranderde werkelijk alles in ons leven. God begon een heel nieuw leven met ons. Daarmee begon ook het avontuur van God leren kennen zoals Hij werkelijk is, en het leren leven onder de leiding van de Heilige Geest. In 2005 kwam het verlangen in Heije’s hart om met de Bijbelstudiegroep een discipelschapscursus te gaan doen. Later kwam het idee, samen met Willem Jongsma, dit groter en interkerkelijk te organiseren. Zo ontstond in 2006 ‘Christenen in Opsterland’ en werd de discipelschapscursus jarenlang gegeven door Kees de Vlieger. In 2009 is dit het onderdeel Trainingen geworden van Unite in Christ. Sinds een aantal jaar geeft Heije zelf onderwijs in discipelschap. Louise raakte betrokken bij gebed en bij pastoraat.

Het Zicht op het Koninkrijk van God groeide met de jaren. Maar ook groeide een verlangen om het Koninkrijk van God te zien groeien in de hele breedte van de maatschappij. Vanaf januari 2015 zijn we samen projectleiders van het onderdeel Invloedsgebieden.

We geloven dat het tijd is dat we als christenen opstaan en zichtbaar worden op de plek waar we in het dagelijks leven zijn. Zodat de mensen aan ons zien en in ons handelen proeven hoe God Zijn hart is. Zo kunnen we alle invloedsgebieden in onze samenleving beïnvloeden met de cultuur van de hemel.

Daarvoor is het nodig dat we Gods Vaderhart goed leren kennen en dat we Zijn Stem leren verstaan. Ook is het nodig om te leren zien hoe God de dingen zou doen die wij in het dagelijks leven doen. Hoe kijkt God naar zaken doen? En naar ons onderwijssysteem? Wat zijn Gods gedachten over familie zijn? Hoe zou God nieuws verspreiden? Wat als Gods manier van regeren onze overheid zou kunnen beïnvloeden?

DIT IS ONZE DRIVE
Romeinen 8 verwoordt veel wat God in ons leven heeft gedaan. Vers 19 drijft ons voor het onderdeel Invloedsgebieden:

DE HELE AARDE WACHT VOL SPANNING OP HET MOMENT DAT DUIDELIJK ZAL WORDEN WIE DE KINDEREN VAN GOD ZIJN.

 

Contact:

Our Team

Other members of our strong team.

Arend Kroes

Ik ben getrouwd met Ruth, we hebben 3 kinderen en 3 kleinkinderen en we wonen in Nieuw-Roden te Drenthe. Ik werk als ins

Ieke Otter

Ik ben Ieke Otter, ik woon in Waskemeer en ik werk sinds januari 2015 één dag in de week op het kantoor van Unite in C

Paulien Hut

Ik ben Paulien en woon in Haulerwijk. In 2014 heb ik de opleiding Communicatie aan de NHL in Leeuwarden afgerond. Hierbi

Jan de Jong

Ik ben 37 jaar en al meer dan dertien jaar gelukkig getrouwd met Aukje. Samen hebben we vier kinderen. Ik ben geboren en

Rob van der Hoek

Met Marian, mijn vrouw heb ik een gezin met zes kinderen. Ik was deelnemer bij Grutte Pier in het seizoen ’12/R

Saskia Veenstra-Bakker

Ik ben al 26 jaar gelukkig getrouwd met Aalze. We hebben samen drie kinderen en genieten van de dingen die we samen doen

Heije en Louise Hilvers

In 2003 zijn we we samen met onze vier bruisende kinderen vanuit de buurt van Arnhem in Frieschepalen komen wonen. Heije

Corien Bijma-Oldenhuis

Ik ben getrouwd met Ron en we wonen in Buitenpost. Sinds augustus 2013 werk ik drie dagen in de week als HRM adviseur bi

Willem Jongsma

Ik ben getrouwd met Ria en we hebben zeven kinderen. Ik werk bij Friesland Campina als technoloog, voor de grap zeg ik w

Tjitske Nicolai-van der Veen

Ik woon in Drachten, ben getrouwd met Bram en samen hebben we twee meiden. Twee dagen in de week ben ik op kantoor van U