Persberichten dorpentocht 316

Dorpentocht 316 is een wandeltocht in Noord Nederland tussen Pasen en Pinksteren. Van 5 april tot en met 22 mei 2021.

<< terug naar Dorpentocht 316

Graag vragen we op dit moment uw aandacht voor de Dorpentocht 316 tussen Pasen en Pinksteren door Noord Nederland langs 42 dorpen. De route is in de vorm van een hart (zie kaartje). Hieronder lichten wij het programma kort toe.

Willem Jongsma (telnr. +31653798700) is de algehele coördinator en is beschikbaar voor een nadere toelichting.

Wij zouden het op prijs stellen als u, als pers, hier aandacht aan zou willen geven. De afbeeldingen op deze pagina mogen door u worden gebruikt.

Tijdens de tocht zijn er per dag verschillende teamleiders aanwezig bij de wandeling. Er is één telefoonnummer waarop zij te bereiken zijn tijdens de wandeling, mocht u foto’s willen maken of willen vragen hoe het gaat: 06-18 40 61 59

Met vriendelijke groet,

info@uniteinchrist.nl

Unite in Christ

Persbericht 1

www.dorpentocht316.nl

Dorpentocht 316: Mars voor éénheid in Christus, voor de bloei van jouw woonplaats!

Wat is Dorpentocht 316? Het is een wandeltocht door Noord Nederland. We wandelen samen met het kruis van plaats naar plaats, tussen Pasen en Pinksteren.

Unite in Christ heeft een warm hart voor de mensen van Noord Nederland. Daarom maken we deze dorpentocht in de vorm van een hart.

42 wandelroutes 

Onze wandeling begint op 5 april in Wijnjewoude. Daarna lopen we 42 dagen van dorp naar dorp (en stad) in Friesland, Drenthe en Groningen. In iedere aankomstplaats zetten we het kruis neer als teken van hoop en van eenheid in Christus. De volgende dag gaat dit kruis weer met ons mee naar het volgende dorp. Op 22 mei beëindigen we onze wandeling weer in Wijnjewoude.

 
Een groep van max 30 personen zal met een kruis naar het betreffende dorp wandelen. Om mee te wandelen kan men zich aanmelden op de website www.dorpentocht316.nl.

We zouden graag zien dat de ‘eigen’ mensen uit het dorp waar het kruis de dag daarvoor is aangekomen, wandelen naar het andere dorp. Daar wordt de groep ontvangen door plaatselijke vertegenwoordigers vanuit de verschillende kerken. ‘s Avonds 19.00 uur zal het kruis (3,5 meter) in het centrum van het dorp opgericht worden. Daar zal het programma van een half uur starten. Per dorp is er namelijk een programma van ca. een half uur waarbij een teamleider van Unite in Christ de leiding heeft, er is aandacht voor het thema (eenheid in Christus en bloei van je dorp) en er wordt voor het dorp gebeden.

De organisatie komt graag in contact met mensen uit de dorpen die mee willen werken aan de organisatie van deze activiteit in hun dorp. Op de website staat welke dorpen op welke data worden aangedaan. Om je hiervoor op te geven mag contact opgenomen worden met info@uniteinchrist.nl

Het doel van de tocht is om christenen in de woonplaatsen te verbinden en op te roepen tot gebed voor een geestelijke opwekking. Belangrijk is daarbij het gebed van Jezus: Vader, laat hen (christenen) één zijn, zodat de wereld ziet dat U Mij gezonden hebt (Joh. 17)

Afbeeldingen