‘Aan stromend water’

Zoals je misschien wel weet dromen we binnen UiC dat Gods hart zichtbaar wordt in de hele samenleving van Noord Nederland. We geloven dat het Gods verlangen is dat Zijn kinderen in een intieme relatie met Hem door het leven wandelen en Hem vertegenwoordigen op aarde, zoals Hij het wil in de hemel. Zo zal er steeds meer van Gods invloed op aarde komen. We nodigen je daarom graag uit voor een serie van 5 avonden met de volgende thema’s:

  • 7 maart  Gods plan met de mens op aarde, door wat Jezus heeft volbracht.
  • 28 maart – Het Vaderhart van God, zien wie God is en wie wij zijn in Hem.
  • 18 april – Gods Stem verstaan, zodat we kunnen wandelen met Hem.
  • 16 mei – Leren zijn bij God, zodat we een intieme vriendschap met God opbouwen.
  • 6 juni – Uitgezonden worden in je dagelijkse leven, alles doen in eenheid met Hem.

Dit is 5 keer op een woensdagavond om de 3 weken. We zullen deze sleutels behandelen die ons kunnen helpen om aan stromend water te leven. We zullen God aanbidden, er zal onderwijs gegeven worden, er zullen mensen getuigen en er zal mogelijkheid zijn om voor je te laten bidden.

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Psalm 1:3 NBV

Praktische info

Locatie:     Gomaruscollege Drachten, Eikesingel 62 in Drachten
Tijden:       Aanvang 19.45 uur, koffie en thee vanaf 19.30 uur
Kosten:      25 Euro voor 5 avonden, 40 Euro als echtpaar
Sprekers:   Jan de Jong en Heije Hilvers

 

Aanmelden Onderwijsavonden

Klik op verder lezen om je aan te melden.