Unite in Christ, Noordermannen en Pinksterfeest316 zijn afhankelijk van giften. Daarom is het belangrijk dat er ook sponsoren en partners zijn. De komende tijd zal een enthousiast team actief op zoek gaan naar nieuwe sponsoren zodat er meer mogelijkheden kunnen ontstaan om onze activiteiten uit te zetten. Alles om de mensen in Noord Nederland te laten zien wat Gods liefde met mensen kan doen!

De afgelopen tijd zijn de eerste brainstormsessies geweest en de plannen worden concreet gemaakt. We geloven dat er veel bedrijven zijn die willen zaaien in de organisatie. We voelen ons zelf geroepen om erop uit te gaan en een warme relatie op te bouwen. Van oudsher zijn de bedrijven met hun inbreng in gelden en natura een belangrijke pilaar onder de activiteiten die we organiseren. Vele tientallen bedrijven zijn betrokken geraakt door de jaren heen. We hechten hier veel waarde aan want we zijn een lichaam met elkaar. Met de sponsoren bouwen we aan de beweging van Gods geest in Noord-Nederland.

Wil je met ons meewerken om nieuwe sponsoren te zoeken?

Meld je dan aan bij Ids Bergsma 06-23 91 09 37 of Arnaud Dijkstra 06-50 46 98 99

Op maandagavond 19 november 2018 is er een startmeeting voor het sponsorteam, neem contact op voor meer informatie.