Jezus zegt: “Kom, volg mij!”

Op dinsdag 30 oktober 2018 start er in Ureterp opnieuw een cursus om te leren hoe je volgeling van Jezus kunt zijn. Deze cursus is open voor deelnemers vanuit alle kerken en gemeenten in Ureterp en omgeving.

Wil je Jezus beter leren kennen en verlang je ernaar om Hem echt te gaan volgen en dienen in de kracht van Zijn Geest? Dan is deze cursus ‘Discipelen van Jezus’ wellicht een inspiratie en uitdaging voor je! Op 9 dinsdagavonden (1 keer in de 2 weken) wordt deze cursus in Ureterp gegeven.

Iedereen die dit genoemde verlangen heeft, is van harte welkom!

(Het volgen van de cursus betekent niet ‘lid worden ergens van’.)

Woorden van Jezus: 'Niet u hebt Mij u uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen!" (Joh.15:16a)

Waarom deze cursus?

Sinds 1991 is de cursus al door velen in ons land en in andere landen gevolgd, en heeft door Gods genade al vele levens veranderd. Het is een praktische en dynamische studie, die gelovigen leert discipelen van Jezus te zijn in de kracht van Zijn Geest. Dit is de sleutel tot vernieuwing en groei in de gemeente!

Getuigenissen van vorige deelnemers:

Tijdens de cursus is er iets moois gebeurd: ik werd vervuld met blijdschap en liefde voor God!’ ( Jan Merkus, Drachten)

‘Opbouwend, verrijkend, vernieuwend, gezellig, leerzaam, Bijbelgetrouw, …… Kortom een geweldige cursus om te leren een
discipel van Jezus te zijn.’ (Theo en Jantien Vrijenhoek, Putten)

‘De cursus heeft mij heel veel gedaan. Ik wilde meer weten over een leven met Jezus. Ik ben me meer bewust geworden van de Heilige Geest, die mij in en bij alles helpt om keuzes te maken. Zo helpt Jezus mij nu heel persoonlijk.’ (Saskia Veenstra, Bakkeveen)

Gods verlangen

Het is Gods verlangen dat elke gelovige zal worden toegerust om veel vrucht
te dragen. God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij
jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Dan zullen
jullie door de kracht van de Heilige Geest steeds sterker worden, zodat jullie
kunnen volhouden. (Rom. 15:13)

Inhoud van de cursus

De cursus ‘Discipelen van Jezus’ heeft het volgende doel: Leren leven in de kracht van Jezus! De cursus is opgezet in de vorm van een dagboek, zodat je elke dag leest uit de Bijbel en op deze wijze vertrouwd raakt met God de Vader.
Hierbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

• Gods plan met ons leven
• De kracht van het bloed van Jezus
• Door geloof gered
• Opnieuw geboren
• Mijn positie in Christus
• Vergeving en een zuiver geweten
• Het Vaderschap van God
• Vervuld worden met Gods Geest
• Gaven van de Heilige Geest
• Het Koninkrijk van God

Praktische info

Wanneer?
De cursus zal worden gehouden op de volgende 9 avonden:
In 2018: 30 oktober, 13 en 27 november; 11 december;
In 2019: 8 en 22 januari; 5 en 26 februari; 5 maart.
Aanvang 19.45 uur.

Waar?
PKN Kerk Ureterp

Mounestrjitte 12

9247 AM Ureterp

Wat zijn de kosten?
De totaalkosten voor alle negen avonden bedragen € 30,- p.p.
Dit is inclusief cursusmap en exclusief consumpties.

Meer info en opgave?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Jan de Jong: j.dejong@uniteinchrist.nl
Annette Baron: annettebaron@hotmail.com

Meld je hier direct aan!

 

Deze cursus wordt u aangeboden door: Dorpenteam Ureterp i.s.m. St. Unite In Christ