Voor het 11e jaar organiseert Stichting Unite in Christ deze discipelschapscursus om gelovigen aan te moedigen en toe te rusten in het daadwerkelijk volgen van Jezus. Het verlangen is dat gelovigen een verdieping in hun geloof zullen meemaken, de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen, en uiteindelijk steeds meer op Jezus zullen gaan lijken.
Vanaf 2006 biedt Unite in Christ deze cursus aan en wordt Gods krachtige uitwerking in de levens van de deelnemers zichtbaar. Daarom wordt deze cursus opnieuw georganiseerd op meerdere plaatsen in Noord Nederland. Het volgen van de cursus betekent niet ‘lid worden ergens van’.

‘Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf wandelen zoals Hij gewandeld heeft’ 1 Johannes 2:6

Opzet
De cursus bestaat uit 13 avonden met onderwijs, soms verwerking in groepjes of andere praktische toepassing.
Er wordt gebruik gemaakt van de eerste map van de serie ‘Discipelen van Jezus’ van Stichting Kerygma.
De onderwerpen die naar voren komen zijn:

Discipelen van Jezus – Het zondeprobleem – Bekering en het bloed van Jezus – Geloof en wedergeboorte – Wie we zijn in Christus – Vergeving en een zuiver geweten – Het kindschap van God, adoptie – Het Vaderhart van God – De Heilige Geest – De vervulling met de Geest – Praktische Bijbelstudies – Hoe nu verder?

 

Getuigenissen
“Voor mij is deze cursus een verrijking in mijn geloofsleven. Geloven was altijd een zware belading, hoe ben ik een goed christen? Maar de afgelopen jaren werd het steeds meer een diepere levende relatie met Jezus. Ik mag zijn wie ik ben! Juist door deze cursus leer je de bijbel open te doen en krijg ik steeds meer het verlangen om mij helemaal over te geven aan de Heer. Als ik mij laat leiden door Hem komt er rust en vrede in mijn hart. (…)

“Mijn motivatie om deze cursus te doen was dat God zo vaak en duidelijk in mijn leven heeft gewerkt en mij heeft gered uit benauwde situaties. Daarom wilde ik mijn relatie met God verdiepen. Tijdens de cursus werd ik zo vervuld met blijdschap en liefde voor God dat het ook echt gebeurd is. Ik ging als het ware van een rationeel geloof naar een relationeel geloof! (…) Ik kan blij en oprecht zeggen: “Ik ben een discipel van Jezus!”

“Tijdens het volgen van de cursus heb ik leren zien en ervaren wie ik mag zijn in Christus. Uit welke grote rijkdom je mag leven en Zijn kind bent, een erfgenaam. Deze rijkdom hoef ik niet te verdienen, geweldig om dit te mogen ervaren. (…) Ik wil steeds meer leren om alles in mijn leven aan Hem te geven en mijn leven geheel door Hem en Zijn Geest te laten leiden.

 

Voor vragen over deze cursus, bel of mail naar: Jan de Jong, 0512-302571 / j.dejong@uniteinchrist.nl