Jezus zegt: “Kom, volg mij!”

Wil je Jezus beter leren kennen en verlang je ernaar om Hem echt te gaan volgen en dienen in de kracht van Zijn Geest? Dan is deze cursus ‘Discipelen van Jezus’ wellicht een inspiratie en uitdaging voor je!

Woorden van Jezus:

‘Niet u hebt Mij u uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen! (Joh.15:16a)

Iedereen die dit genoemde verlangen heeft, is van harte welkom!

Waarom deze cursus?

Het is Gods verlangen dat elke gelovige zal worden toegerust om veel vrucht te dragen.

God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Dan zullen jullie door de kracht van de Heilige Geest steeds sterker worden, zodat jullie kunnen volhouden. (Rom. 15:13)

Sinds 1991 is de cursus al door velen in ons land en in andere landen gevolgd, en heeft door Gods genade al vele levens veranderd. Het is een praktische en dynamische studie, die gelovigen leert discipelen van Jezus te zijn in de kracht van Zijn Geest. Dit is de sleutel tot vernieuwing en groei in de gemeente!

Getuigenis van een van de deelnemers: Een geweldig mooie cursus! Verrassend, vernieuwend en helend. Het: ‘van alles maar moeten vanuit mijn geloof’ is veranderd in ‘ik wil leven met en door God’.

Inhoud van de cursus

De cursus ‘Discipelen van Jezus’ heeft het volgende doel: Jezus leren kennen, volgen en dienen! De cursus is opgezet in de vorm van een dagboek, zodat je elke dag leest uit de Bijbel en op deze wijze vertrouwd raakt met God de Vader.
Hierbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

• Gods plan met ons leven
• De kracht van het bloed van Jezus
• Door geloof gered
• Opnieuw geboren
• Mijn positie in Christus
• Vergeving en een zuiver geweten
• Het Vaderschap van God
• Vervuld worden met Gods Geest
• Gaven van de Heilige Geest
• Het Koninkrijk van God

Info over de cursus

De totaalkosten voor alle negen avonden bedragen € 30,- p.p.
Dit is inclusief cursusmap en exclusief consumpties. Daarnaast vragen wij aan het einde van de cursus een vrijwillige gift voor het werk van Unite in Christ, naar wat een ieder kan en wil bijdragen.

Deze cursus in jouw dorp of stad in Noord Nederland? Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Jan de Jong: j.dejong@uniteinchrist.nl , 06-12494420

Getuigenissen van vorige deelnemers:

Zij: Mijn verlangen werd dat ik meer wilde weten van God en dichtbij Hem wilde leven. Maar dit wilde ik niet alleen in mijn leven, maar ook met mijn man… We hebben samen deze cursus mogen volgen! Dit is voor mij zo’n bevestiging geweest dat God bestaat en dat hij luistert en gebeden verhoort!

Hij: “Een geweldig mooie cursus! Verrassend, vernieuwend en helend. Iedere cursusavond opnieuw is een aaneenschakeling van mooie, nieuwe en vooral bevrijdende dingen die je te horen krijgt. En omdat je tussen deze avonden door thuis zelf aan de slag gaat met het materiaal komt God heel dichtbij en gebeuren er mooie dingen. Mijn wettische denken heeft plaats gemaakt voor ontspanning en dat levert vreugde en overgave op. ‘Het van alles maar moeten vanuit mijn geloof’ is veranderd in ‘ik wil leven met en door God’. Dat je in dertien avonden zoveel nieuws kunt leren over God, had ik nooit verwacht! God die in alles onze Vader wil zijn, Jezus die zijn leven daarvoor gegeven heeft en de Geest die ons wil vullen met Zijn kracht.”

Lees het getuigenis van dit echtpaar hier verder…

Lees hier meer getuigenissen!