In dit nieuwe dagboek spreken we over het bidden voor een transformerende opwekking. Waarom wil God dat we bidden? Wat mogen we verwachten? Wat zegt Gods Woord hierover? Wanneer we Gods visie en verlangen gaan ontdekken, en van daaruit gaan bidden, zal ons dat hoop en geloof geven om met volharding te gaan bidden voor een opwekking, die niet alleen ons persoonlijk, maar ook de gemeente en onze omgeving zal raken. 

De kosten voor deze cursus zijn € 40,-. Dit is inclusief cursusmap en exclusief consumpties. Daarnaast vragen wij aan het einde van de cursus een vrijwillige gift voor het werk van Unite in Christ, naar wat een ieder kan en wil bijdragen.

Deze cursus in jouw dorp of stad in Noord Nederland? Meer informatie via:

Jan de Jong: j.dejong@uniteinchrist.nl 06-12494420

Onderwijs op maat

Naast deze cursus is het ook mogelijk om samen met jou/jullie te kijken naar wat nodig is aan onderwijs en gesprek in jullie dorp of stad om Jezus hart meer zichtbaar te maken in persoonlijke levens en in de omgeving- Gods plan met de mens op aarde, door wat Jezus heeft volbracht.

Met onderwerpen als;

– Gods stem leren verstaan

– Het koninkrijk van God.

Voor vragen of een gesprek kun je mailen naar info@uniteinchrist.nl , j.dejong@uniteinchrist.nl of contact opnemen met Jan de Jong via 06-12494420