De Vaderhartconferentie is een plek waar mensen God als Vader leren kennen en Zijn onvoorwaardelijke liefde kunnen leren ontvangen, zodat ze zichzelf kunnen leren overgeven aan Hem. Deze liefde is fundamenteel in het leven van ieder van ons. Niemand uitgezonderd. Niet alleen kennis van Gods Vaderhart maar juist ook het ervaren ervan is essentieel.

We geloven dat God Zijn kinderen een plaats geeft in de maatschappij om te laten zien aan de wereld wie Hij is en hoe Hij werkt. Het is dan belangrijk dat je werkelijk Vaders hart kent, en hebt ervaren Wie Hij werkelijk is, zodat je Zijn hart laat zien.

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. Romeinen 8:15

Deze 2 dagen zijn vol van onderwijs en bediening. De nadruk ligt op het ontvangen van de liefde van onze Hemelse Vader zodat we zelf tot genezing kunnen komen. Onderwerpen zoals het kennen van de Vader, verstand versus hart, het hart van een wees, verschillende soorten vaders, de kracht van Zegen en eer, vergeving en nog veel meer zullen worden behandeld. Iedereen is welkom!

David en Faith Dalley nemen ons hierin mee. Ze wonen in Engeland en zijn rondreizende sprekers die internationaal de boodschap van het Vaderhart van God delen in meer dan 20 landen , waaronder India , Afrika , Rusland en Oekraïne.