Jij en ik: we worden ingeschakeld

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (Hand 1:8) Jezus spreekt deze woorden vlak voordat Hij naar de hemel gaat. Jezus ziet een grote oogst. Hij schakelt jou en mij daarbij in.…

HUIS VAN DE VADER 4 april 2018

“De laatste tijd was mijn dorst enorm groot. De kerstperiode waarin we zien dat kerst (bijna) niet meer gericht is op Jezus maar op materiële zaken, deed me pijn. Ik was dorstig naar het pure, het reine, terug naar het fundament, de eerste Liefde. Vele podcasts en preken leste mijn dorst niet. Unite in Christ…

HUIS VAN DE VADER 15 NOVEMBER

Woensdagavond 15 november is de eerste Huis van de Vader avond van dit seizoen in Ureterp. Het thema deze avond is ‘De eerste liefde’. In de Bijbel wordt gesproken over ‘teruggaan naar de eerste liefde’. Maar wat is die eerste liefde eigenlijk precies? Is dat ook voor jou en mij? Kan ik daar iets voor…

VANUIT TRAININGEN

Afgelopen seizoen heeft in Groningen, Marum, Boornbergum, Ureterp en Roden de training discipelschap gedraaid: Vijf plaatsen met mooie groepen mensen met verlangen om te leren leven in de kracht van Jezus. Mensen die 13 avonden in het seizoen de tijd nemen om onderwezen te worden, en thuis tijd met God nemen en stappen zetten samen…