Aan stromend water

Aan stromend water is een serie onderwijsavonden, 5 keer op een avond om de 2 weken. We zullen sleutels behandelen die ons kunnen helpen om aan stromend water te leven. We zullen God aanbidden, er zal onderwijs gegeven worden, er zullen mensen getuigen en er zal mogelijkheid zijn om voor je te laten bidden.

Waarom deze cursus?

Jezus zegt: “Wie in mij gelooft gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:38)

We willen je graag (voor het eerst óf opnieuw) meenemen om in 5 avonden de basis te leren begrijpen van wie we werkelijk zijn en wat we in Jezus Christus hebben gekregen. Er worden sleutels aangereikt die heel eenvoudig helpen ontdekken wat Gods wil is voor ons leven: Een leven in vrijheid vanuit de identiteit als zonen en dochters. Je bent van harte uitgenodigd om deze avonden vol aanbidding, onderwijs, getuigenissen, praktische oefeningen en de mogelijkheid om voor jou te laten bidden, mee te maken.

Wij kunnen en mogen in Noord Nederland laten zien wie Hij is en hoe Zijn hart is. Wij mogen Hem vertegenwoordigen overal waar we zijn. Zo zal er steeds meer van Gods invloed in hemel op aarde komen, door ons, Zijn kinderen heen in Noord Nederland!

Inhoud van de cursus

We nodigen je daarom graag uit voor een serie van 5 avonden met de volgende thema’s:

Avond 1

Gods plan met de mens op aarde (De sleutel die Jezus aan ons gaf)

Avond 2

Het Vaderhart van God (Wie is God en wie zijn wij?)

Avond 3

Gods stem verstaan (Zijn leiding ervaren en wandelen met Hem)

Avond 4

Leren om bij God te zijn (Een intieme vriendschap met God opbouwen)

Avond 5

Uitgezonden worden in je dagelijkse leven (Leven in eenheid met God)

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het ​vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’  (Gen.1:26)

Wat in bovenstaande tekst staat is de wil van onze Vader toen Hij ons mensen maakte. Door de zonde is dit weggeraakt. Maar door het bloed van Jezus mogen wij opnieuw leren leven als kinderen van God en leren met Hem te wandelen en te doen waarvoor Hij ons geschapen heeft.

“Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel.” (Matthëus 6:10)

Heb je interesse dan heten we jou van harte welkom. We willen graag samen met jou onderweg.

Info over de cursus

Deze cursus in jouw dorp of stad in Noord Nederland? Voor meer info;

Jan de Jong 06-12494420 e-mail j.dejong@uniteinchrist.nl

De totaalkosten voor deze avonden bedragen € 25,- p.p. of 40,- per echtpaar.
Dit is inclusief cursusmap en exclusief consumpties. De kosten voor de koffie en thee bedragen €2,50 per avond. Daarnaast vragen wij aan het einde van de cursus een vrijwillige gift voor het werk van Unite in Christ, naar wat een ieder kan en wil bijdragen.