Aan stromend water

We nodigen je uit voor een nieuwe serie onderwijsavonden, 5 keer op een avond om de 3 weken. We zullen sleutels behandelen die ons kunnen helpen om aan stromend water te leven. We zullen God aanbidden, er zal onderwijs gegeven worden, er zullen mensen getuigen en er zal mogelijkheid zijn om voor je te laten bidden.

Waarom deze cursus?

Zoals je misschien wel weet dromen we binnen UiC dat Gods hart zichtbaar wordt in de hele samenleving van Noord Nederland. We geloven dat het Gods verlangen is dat Zijn kinderen in een intieme relatie met Hem door het leven wandelen en Hem vertegenwoordigen op aarde, zoals Hij het wil in de hemel. Zo zal er steeds meer van Gods invloed op aarde komen.

Inhoud van de cursus

We nodigen je graag uit voor een serie van 5 avonden met de volgende thema’s:

  • Gods plan met de mens op aarde, door wat Jezus heeft volbracht.
  • Het Vaderhart van God, zien wie God is en wie wij zijn in Hem.
  • Gods Stem verstaan, zodat we kunnen wandelen met Hem.
  • Leren zijn bij God, zodat we een intieme vriendschap met God opbouwen.
  • Uitgezonden worden in je dagelijkse leven, alles doen in eenheid met Hem.

We zullen deze sleutels behandelen die ons kunnen helpen om aan stromend water te leven. We zullen God aanbidden, er zal onderwijs gegeven worden, er zullen mensen getuigen en er zal mogelijkheid zijn om voor je te laten bidden.

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Psalm 1:3 NBV

Info over de cursus

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Jan de Jong e-mail j.dejong@uniteinchrist.nl tel nr 06-12494420.
Jörg van der Molen tel nr: 06-25206215.

De totaalkosten voor deze avonden bedragen € 25,- p.p. of 40,- per echtpaar.
Dit is inclusief cursusmap en exclusief consumpties. Daarnaast vragen wij aan het einde van de cursus een vrijwillige gift voor het werk van Unite in Christ, naar wat een ieder kan en wil bijdragen.

De locatie van deze avonden is Gomarus Drachten, De Drift 38, 9203 GH Drachten, en het staat gepland op de volgende data:

Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 25 maart 2020
Dinsdag 14 april 2020

Woensdag 6 mei 2020

Woensdag 27 mei 2020

GEEF JE HIER OP! (individu)

GEEF JE HIER OP! (echtpaar)

Onderwijs op maat

Naast deze cursus is het ook mogelijk om samen met jou/jullie te kijken naar wat nodig is aan onderwijs en gesprek in jullie dorp of stad om Jezus hart meer zichtbaar te maken in persoonlijke levens en in de omgeving- Gods plan met de mens op aarde, door wat Jezus heeft volbracht.

Met onderwerpen als;

– Gods stem leren verstaan

– Het koninkrijk van God.

Voor vragen of een gesprek kun je mailen naar info@uniteinchrist.nl ,
j.dejong@uniteinchrist.nl of contact opnemen met Jan de Jong via 06-12494420